Lady BlaBla

Lady BlaBla is een kleurrijke verschijning die muziek en humor inzet om pesten op een positieve manier bespreekbaar te maken. Sinds de succesvolle kick-off van Lady BlaBla’s missie bij Holland’s Got Talent (eind 2013) is er een blijvende stroom aan reacties, zijn er duizenden volgers op social media en vele optredens in het land. Met name kinderen zijn gek op het personage. Het is voor hen heel duidelijk waar Lady BlaBla voor staat en wordt door hen gezien als een heus anti-pest icoon. Een live optreden zorgt voor een boost in het bespreekbaar maken van een beladen onderwerp op een leuke manier.

In opdracht van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het NJi (Nederlands Jeugdinstituut) anti-pestprogramma’s beoordeeld in de periode september 2014 – juli 2015. Lady BlaBla heeft zich verdiept in alle (voorlopig) goedgekeurde anti-pest programma’s en heeft ‘Lady BlaBla’s Positieve Pest Programma’ ontwikkeld. Het project conflicteert niet met bestaande methodes. Het versterkt elkaar juist en kan, indien gewenst, verweven worden met elementen uit de methode waarmee uw organisatie werkt.

“Het is niet alleen een feestje met Lady BlaBla, het is een serieuze noodzaak met een strikje erom!” Een prachtige reactie van een leerkracht op de school waar ‘Lady BlaBla’s Positieve Pest Programma’ een try-out hield.

De achtergrond
De persoon achter Lady BlaBla heet Jordy Kuys. Hij is als kind en tiener extreem gepest en wil als Lady BlaBla zijn wat hij zelf zo gemist had in die tijd: iemand die laat zien dat anders zijn geen ramp, maar juist bijzonder is. Dat je juist een verschil kunt maken met dat wat jou bijzonder maakt. Entertainment met een boodschap. Hij ziet het als een missie om pesten op een positieve manier bespreekbaar te maken en kinderen te stimuleren de leukste versie van zichzelf te worden.
Als vader van twee kinderen ziet hij dagelijks hoe het er op een school aan toe gaat. Daarnaast heeft Jordy jarenlange ervaring als coach en loopbaanbegeleider op een MBO waar hij vaak met de gevolgen van een falend anti-pest beleid geconfronteerd is in de vorm van depressieve studenten. Samen met onderwijsprofessionals heeft hij met uiterste zorg ‘Lady BlaBla’s Positieve Pest Programma’ samengesteld en vorm gegeven.

Het programma
Alle lesinstructies voor de groeps(bege)leiding, hand-outs voor de kinderen, hilarische videoboodschappen van Lady BlaBla voor elke opdracht en extra materiaal zoals foto’s, filmpjes en liedteksten zijn online beschikbaar via een inlogcode. ‘Lady BlaBla’s Positieve Pest Porgramma’ duurt vijf dagen. Dat kan in een week, maar bijvoorbeeld ook gespreid over een maand (één dag per week).
De eerste vier dagen van het project zijn steeds drie opdrachten beschikbaar van in totaal ongeveer één klokuur. De opdrachten zijn gericht op kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. De vijfde dag komt Lady BlaBla langs voor een optreden. Dat kan in de klas, de aula, gymzaal of een locatie bij u in de buurt.

Klik HIER om een indruk te krijgen van het programma.
Klik HIER voor alle praktische informatie, zoals de kosten en contactgegevens.

TIP: Het is goed mogelijk om cultuurbudget van (buur)scholen/verenigingen met hetzelfde bestuur bij elkaar te leggen en de kosten te delen. De contactpersoon cultuur van uw gemeente kan hier meer over vertellen. Samen komt u verder.
Interessant: alle TULE doelen die aan bod komen tijdens ‘Lady BlaBla’s Positieve Pestprogramma’ op een rijtje.