Kunstzinnige Orientatie

Kunstzinnige oriëntatie

Kerndoel 54: de leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren.

GROEP 5/6:
Beeldende vorming
Betekenisvolle onderwerpen en thema’s
– onderwerpen uit wereldoriëntatie als inspiratiebron voor beeldend werk.

Muziek
Betekenisvolle onderwerpen en thema’s
– muzikale verkenning van onderwerpen uit de veranderende belangstellings-
wereld van de kinderen. Deze onderwerpen worden zingend, spelend,
bewegend, noterend en luisteren verkend.
Luisteren
– de muziek kent meerdere betekenissen of ontwikkelingen.
Bewegen
– bewegen bij –of naar aanleiding van (dans-)liederen.

Taal en spel
Betekenisvolle onderwerpen en thema’s
– onderwerpen en thema’s uit wereldoriëntatie en kunst.
Spel-elementen
– spel op basis van betekenisvolle situaties en verhalen. Met aandacht voor
rolopbouw: combinaties van beweging, houding, gebaar, emotie, stem, taal
en mimiek.

Beweging
Betekenisvolle onderwerpen en thema’s
– onderwerpen en thema’s uit wereldoriëntatie en kunst.
Gebruik van danselementen
– bewust gebruik van de danselementen tijd, kracht, ruimte en bewegings-
kwaliteiten in dansexpressie en kinderdans:
– variatie in manieren van je verplaatsen in de ruimte;
– tegenstellingen tussen dansen en stilstaan;
– in lagen dansen (hoog/laag).

GROEP 7/8:
Beeldende vorming
Betekenisvolle onderwerpen en thema’s
– idem als groep 5/6

Muziek
Betekenisvolle onderwerpen en thema’s
– muziek is voor kinderen alom tegenwoordig. Via de media komen ze met
veel verschillende soorten muziek in aanraking. Muziek op school sluit
daarbij aan, maar geeft ook een verdieping in de muzikale beleving van de
kinderen. Deze onderwerpen worden zingend, spelend, bewegend,
noterend en luisteren verkend.
Luisteren
– de muziek draagt meerdere betekenissen of ontwikkelingen in zich.
Bewegen
– bewegen bij –of naar aanleiding van (dans-)liederen.

Taal en spel
Betekenisvolle onderwerpen en thema’s
– idem als groep 5/6.
Spel-elementen
– idem als groep 5/6.

Beweging
Betekenisvolle onderwerpen en thema’s
– onderwerpen en thema’s uit wereldoriëntatie en kunst.
Gebruik van danselementen
– bewust gebruik van de danselementen tijd, kracht, ruimte en bewegings-
kwaliteiten in dansexpressie en kinderdans:
– variatie in manieren van je verplaatsen in de ruimte;
– tegenstellingen tussen dansen en stilstaan;
– in lagen dansen (hoog/laag);
– gelijktijdig dezelfde bewegingen dansen;
– passen en dansfiguren ontdekken, imiteren, herhalen.

Kerndoel 55: de leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

GROEP 5/6:
– bespreking van het eigen product werkproces en dat van groepsgenoten;
– respect en waardering tonen voor het werk en de zienswijze van anderen.

GROEP 7/8:
– idem als groep 5/6;
– eigen mening met argumenten onderbouwen.