Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs

Kerndoel 57: De leerlingen leren op een verantwoorden manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren.

GROEP 5/6:
Bewegen op muziek
Bewegen n.a.v. het tempo
– huppelen/galop: op actuele muziek;
– looppas: individueel op geslagen ritme.
Bewegen n.a.v. frasering
– inzetten en stoppen: invallen na 8 tellen;
– veranderen: op de eerste muzikale zin stappen op de plaats, op de tweede
muzikale zin aansluitpassen, op de derde muzikale zin zijwaartse galop.

GROEP 7/8:
Bewegen op muziek
Bewegen n.a.v. het tempo
– idem als groep 5/6;
– springen/schuiven: individueel op actuele muziek;
Bewegen n.a.v. frasering
– idem als groep 5/6;
– inzetten, stoppen en veranderen: steeds na 8 tellen van beweging wisselen.

Kerndoel 58: De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deel nemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening te houden.

GROEP 5/6:
Regelingen
– handelen volgens afgesproken regels.

Reflecteren
– inschatting maken van eigen bewegingsmogelijkheden;
– stimuleren en coachen van anderen.

GROEP 7/8:
– idem als groep 5/6.